Shop Mobile More Submit  Join Login
About Traditional Art / Student Thái Quỳnh ChiFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 10 Months
Needs Core Membership
Statistics 5 Deviations 1,401 Comments 852 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Activity


New Quotes =))
- sao nhìn thế nào vẫn thấy hơi lq hihi :vv nhưng hông sao mà :vv
Loading...

Mature Content


or, enter your birth date.


Month

Day

Year*
Please enter a valid date format (mm-dd-yyyy)
Please confirm you have reviewed DeviantArt's Terms of Service below.
* We do not retain your date-of-birth information.
Bê lô =))) Tớ lè :3 Tớ share stock cả Devinart ; Zing Me và Sta.sh . Các cậu ủng hộ tớ nha :3 Hơn nữa, đây toàn stock cũ. Bạn nào thương tình thì lấy nha:3 

- TAG BẰNG CÁCH :
+ DEVINART : 
+ ZINGME : 

Hơn nữa , tớ còn bổ sung nhiều lắm . 
Vậy nha =)) Còn nhiều lắm =)
MS1.
Image by dauchi024
MS2.
Image by dauchi024

MS3.
Image by dauchi024

MS4.
Image by dauchi024

MS5.
Image by dauchi024

MS6.Image by dauchi024

MS7.Image by dauchi024

MS8.
Image by dauchi024

MS9.
Image by dauchi024

MS10.
Image by dauchi024

MS11
Image by dauchi024

MS12.
Image by dauchi024

MS13.
Image by dauchi024

MS14.
Image by dauchi024

MS15.
Image by dauchi024

MS16.
Image by dauchi024

MS17.
Image by dauchi024

MS18.
Image by dauchi024

MS19.
Image by dauchi024

MS20.
Image by dauchi024

MS21.
Image by dauchi024

MS22.

Image by dauchi024

MS23.
Image by dauchi024

MS24.
Image by dauchi024

MS25.
Image by dauchi024

MS26.
Image by dauchi024

MS27.
Image by dauchi024

MS28.
Image by dauchi024

MS29.
Image by dauchi024

MS30.
Image by dauchi024

MS31.
Image by dauchi024

MS32.
Image by dauchi024

MS32.
Image by dauchi024

MS33.
Image by dauchi024

MS34.
Image by dauchi024

MS35.
Image by dauchi024

MS36.
Image by dauchi024

MS37.
Image by dauchi024

MS38.
Image by dauchi024

MS39.
Image by dauchi024

MS40.
Image by dauchi024


Tớ đã định share nhiều hơn nhưng mà không có đủ sức .-. Vậy nên các cậu ủng hộ tớ nha <3 Tại vì không kịp làm photopack nên rốt cuộc thế này đây =)) Hơn nữa , tớ đã share zing me và Devinart rồi đó nha <3 Bạn nào dùng thì credit tớ. Trong trường hợp cut render thì nhất thiết phải gắn mác tớ nha ! Dạo này ít render ghê gớm ! Các cậu share thì tốt biết mấy ! 
                                          
À đúng rồi ! Còn phần nữa ... Chả là lại muốn lập Shop. Bạn nào muốn Inbox mình bằng zing hoặc Facebook nhé . Facebook : Chi Thái Quỳnh . Mình cần :
(+) Làm photopack 
(+) Cut render
(+) Kiếm stock
(+) Capture 
(+) Write blog.

Vậy nhé , vì có mỗi mình tớ thì không thể làm được. Nên cảm ơn nếu được. 
Vậy nha , mặc dù biết là các cậu biết luật rồi nhưng mình nhắc lại : 
-> Devinart : COMMENT + WATCH + CREDIT = ALL
Zingme : COMMENT + SHARE + LIKE + ADD = ALL
Sta.sh y như vậy. 
Vì Sta.sh có vấn đề nên down ở : đây và đây
Thanks for reading ~ Gift on Zing me ( 2 )
Ah ~ Cái bạn Xăng này , Gift lắm ghê ~ Xấu cũng nhớ treo đọ -))) 
Loading...

Mature Content


or, enter your birth date.


Month

Day

Year*
Please enter a valid date format (mm-dd-yyyy)
Please confirm you have reviewed DeviantArt's Terms of Service below.
* We do not retain your date-of-birth information.
Bê lô =))) Tớ lè :3 Tớ share stock cả Devinart ; Zing Me và Sta.sh . Các cậu ủng hộ tớ nha :3 Hơn nữa, đây toàn stock cũ. Bạn nào thương tình thì lấy nha:3 

- TAG BẰNG CÁCH :
+ DEVINART : 
+ ZINGME : 

Hơn nữa , tớ còn bổ sung nhiều lắm . 
Vậy nha =)) Còn nhiều lắm =)
MS1.
Image by dauchi024
MS2.
Image by dauchi024

MS3.
Image by dauchi024

MS4.
Image by dauchi024

MS5.
Image by dauchi024

MS6.Image by dauchi024

MS7.Image by dauchi024

MS8.
Image by dauchi024

MS9.
Image by dauchi024

MS10.
Image by dauchi024

MS11
Image by dauchi024

MS12.
Image by dauchi024

MS13.
Image by dauchi024

MS14.
Image by dauchi024

MS15.
Image by dauchi024

MS16.
Image by dauchi024

MS17.
Image by dauchi024

MS18.
Image by dauchi024

MS19.
Image by dauchi024

MS20.
Image by dauchi024

MS21.
Image by dauchi024

MS22.

Image by dauchi024

MS23.
Image by dauchi024

MS24.
Image by dauchi024

MS25.
Image by dauchi024

MS26.
Image by dauchi024

MS27.
Image by dauchi024

MS28.
Image by dauchi024

MS29.
Image by dauchi024

MS30.
Image by dauchi024

MS31.
Image by dauchi024

MS32.
Image by dauchi024

MS32.
Image by dauchi024

MS33.
Image by dauchi024

MS34.
Image by dauchi024

MS35.
Image by dauchi024

MS36.
Image by dauchi024

MS37.
Image by dauchi024

MS38.
Image by dauchi024

MS39.
Image by dauchi024

MS40.
Image by dauchi024


Tớ đã định share nhiều hơn nhưng mà không có đủ sức .-. Vậy nên các cậu ủng hộ tớ nha <3 Tại vì không kịp làm photopack nên rốt cuộc thế này đây =)) Hơn nữa , tớ đã share zing me và Devinart rồi đó nha <3 Bạn nào dùng thì credit tớ. Trong trường hợp cut render thì nhất thiết phải gắn mác tớ nha ! Dạo này ít render ghê gớm ! Các cậu share thì tốt biết mấy ! 
                                          
À đúng rồi ! Còn phần nữa ... Chả là lại muốn lập Shop. Bạn nào muốn Inbox mình bằng zing hoặc Facebook nhé . Facebook : Chi Thái Quỳnh . Mình cần :
(+) Làm photopack 
(+) Cut render
(+) Kiếm stock
(+) Capture 
(+) Write blog.

Vậy nhé , vì có mỗi mình tớ thì không thể làm được. Nên cảm ơn nếu được. 
Vậy nha , mặc dù biết là các cậu biết luật rồi nhưng mình nhắc lại : 
-> Devinart : COMMENT + WATCH + CREDIT = ALL
Zingme : COMMENT + SHARE + LIKE + ADD = ALL
Sta.sh y như vậy. 
Vì Sta.sh có vấn đề nên down ở : đây và đây
Thanks for reading ~ deviantID

dauchi024's Profile Picture
dauchi024
Thái Quỳnh Chi
Artist | Student | Traditional Art
Vietnam
I'm just a Little girl :v

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconjyah0101:
JyAh0101 Featured By Owner Jul 30, 2016
Thanks for the Watch
Reply
:iconwupig:
WuPIG Featured By Owner May 1, 2016
thanks+w :">
Reply
:iconminkanto:
Minkanto Featured By Owner Mar 16, 2016  Student Digital Artist
watch back, ok?
Reply
:iconmaitrangdes:
Maitrangdes Featured By Owner Mar 6, 2016  Student
watch,pls
Reply
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Feb 25, 2016  Student Interface Designer
Cảm ơn bạn vì đã watch ^^~
Reply
:iconstella-reina:
stella-reina Featured By Owner Feb 14, 2016
Thanks for the Watch! 
Reply
:iconsananig:
SananiG Featured By Owner Feb 9, 2016  Student Interface Designer
Watch back pls
Reply
:iconlyiuntgo:
lyiuntgo Featured By Owner Feb 5, 2016
Thanks for +W Wink/Razz  
Reply
:iconfernl:
FERNL Featured By Owner Jan 25, 2016  Hobbyist General Artist
Thanks for the :+devwatch:
Reply
:iconinspiritbetul:
inspiritbetul Featured By Owner Dec 24, 2015
Watchback, please. 
Reply
Add a Comment: